02-02-18

de troost en het verlangen

 

Lorelei
Franz Wagner – Wikimedia

 

Wij volgen sporen, wij schrijven en soms wordt alles in één gelukkigmakend beeld samen gezogen: een roman. Een gedicht. Ik voelde dat toen ik neerzat in de schaduw van de vergeten schrijver. In de kamers van de kunst, ik bedoel schrijfkamers maar ook boeken, blijft de kracht van voorbije zaken bewaard.

Ik zag hoe alles groter en betekenisvoller wordt dan het maar is. Schrijvers én lezers dwepen omdat het boek over ons allen gaat, over hoe wij vroeger waren. In onze eerste kern, met alle verkenningen en ontsporingen nadien. De lezer voelt de inwendige rust van het plan van de schrijver: mensen lijken op andere mensen. Het is wreed en prachtig. Wij zijn veroordeeld tot levenslang schrijver zijn, want in de stilte van het boek verschijnt wat wij en de lezer zo nodig hebben: wellicht een troostend beeld van gekwetstheid, en het verlangen zelf.

...

De troost en het verlangen van literatuur - De floche van de paardenmolen

Schrijven is een klus, en het is niet goed betaald.
Waarvoor doen schrijvers het dan?
Vanwege dat geloof in de nederige, moedige arbeid van de kunst, stelt ECI-Prijswinnaar Koen Peeters.

Uit: De Standaard der Letteren - vrijdag 02/02/2018

                                                            °°°

 "Vanwege dat geloof in de nederige, moedige arbeid van de kunst, stelt ECI-Prijswinnaar Koen Peeters."

 

 

Ik geloof hem
niet
wellicht ben ik een ongelovige

zijn mijn woorden laf en ijdel

lichtzinnig
maar niet lichtvoetig
eerder nietszeggend

zonder boodschap of moraal

wellicht gaat het mij niet
om een verhaal
maar om een selfie

een spiegelbeeld van woorden. 

PS.
Schrijven. Misschien is het wel een roeping.
De Muze die je verleidt.
De Lorelei die je doodt.

Met je gemis en verlangen. Naar haar.
Die je nooit krijgt.
Maar die je altijd veelbelovend in de ogen kijkt.


Wat is flirten? Je zou kunnen zeggen dat het een gedrag is
waarmee je de ander laat blijken dat seksuele toenadering mogelijk is,
terwijl deze mogelijkheid nooit een zekerheid mag lijken.
Met andere woorden: flirten is een niet gedekte belofte van seksuele gemeenschap.


Uit 'De ondraaglijke lichtheid van het bestaan'
Vierde deel - Ziel en lichaam - 8 - Milan Kundera.

 

 343410

Post een commentaar