25-10-17

De duif en de dichter30-01-10

  

 

Pleidooi voor een ascetische laudatio.

Ik heb een grote doch stille bewondering voor duiven.
Ze zijn de meest kritische lezers die ik ken.
Zelfs op het gekroonde hoofd van Elsschot laten ze hun heldere visie achter.
Ik zag het met m'n eigen ogen op het Mechelseplein in A'.

Laten wij deze Columbidae als (verp)lichtend voorbeeld nemen  bij het schrijven van onze ingetoomde laudatio's.


Poëzie.
Laat dit duidelijk zijn: ik weet niet wat poëzie is.
Kan er derhalve geen definitie voor geven.
Gemakkelijkheidshalve zou ik willen vertrekken van een stelling uit het ongerijmde:
dat alles (behalve de tijdstabellen van de NMBS) valt onder de noemer 'Poëzie'.

Zelfs de gekende kinderversjes, zoals daar zijn:
Ik kan rijmen en dichten
zonder mijn gat op te lichten.


Indien u, beste lezer, niet akkoord kan gaan met deze hypothese dan zal het aan u zijn om de criteria, de ijkpunten en de dogma's neer te schrijven. Zodat niet ik, maar u zichzelf promoveert tot docent en recensent. En als autoriteit het kaf van het koren kan en mag scheiden.

Maar
ik smeek en bid u dat te doen in een sober taalgebruik.
Verhef niet iedere 'dichter' tot een monument in de literatuurgeschiedenis vooraleer zijn oeuvre, de tijd en de kritiek van de duiven heeft doorstaan.

Dàn pas,
als u ouder bent dan de tijd en deskundiger dan een duif,
zal ik uw convictie en jurering als het laatste oordeel beschouwen. En aanvaarden.

Vooraleer het zover is
verzoek ik u met milde strengheid
elke aandrang tot een superlatieve laudatio te bedwingen of te temperen tot een bruisend compliment.

De banken hebben ons geld ontwaard, laten wij tenminste het woord niet devalueren.

                                                         ***


Het fragiele bestaan van een 'traan'.

Ik heb het moeilijk met de 'fijne luyden' die per se
ook de ontroering in kaart willen brengen.
En er impliciet een quotering en klassement voor aanleggen. De schismatieke schuifjes.

Zo worden tranen geplengd bij een levenslied à la Hazes,
ondergebracht bij het volkse vermaak en verdriet.
Gequoteerd als 'proletarisch' en dus zonder enige considerans voor een kunstzinnig bestaan.

De 'chique traan' daarentegen, die zichzelf respecteert, bedwingt zich.
En weerspiegelt de wiskundige adoratie in de aristocratische ooghoeken  van een pluchen dame,
bij de vertolking ener 'integrale' van de rekenkundige Bach.


Beste lezer,
als ik duidelijk ben, wat ik ten sterkste betwijfel,
dan zal u merken en notuleren dat ik 'lijd' onder
zowel de simplistische aanpak als de elitaire benadering van poëzie.

Ik word ontroerd door de natuur, de muziek en een vrouw,
het woord in een stem of een gedicht, ... maar ontroering, zeggen de poëtische profeten,
heeft niets met poëzie te maken.

Wil u dus noteren:
ik ben een volslagen incompetente leek, ben geen dichter, noch een zanger.
Ik heb u bijgevolg niets op te leggen of te verbieden.

Maar sta me toe u te smeken ...
omdat ik, simpele civiele beschermer, tot aan mijn laatste punt,
de onschuld van mijn geliefde 'de Taal' zal trachten te bewaren.

 

Pauvre Pierrot pour son amour Columbine

                    
                        °°°


Naar aanleiding van Gedichtendag 2010,  schreef Charles Ducal een essay:

'Alle poëzie dateert van vandaag'.
Ook al wordt u er niet vrolijk van, misschien toch maar lezen. Te koop voor 2,5 €.
 

 


Toelichting:
Op 'Verhalensite' worden jonge dichters geregeld geornamenteerd als Vondel of Gezelle.
Sta me toe m'n verdriet over deze baldadigheden, hic et nunc, te uiten.


PS.
Voor het overige
wil ik een toegeving en toevoeging doen wat betreft de tijdstabellen van de NMBS, wanneer de treinen rijden richting:
Blankenberge, Oostduinkerke, Scheldewindeke, Godsheide, Zottegem, Lichtervelde, en dies meer ...

 

 

333650

Post een commentaar