15-08-17

als je nog niet weg bent

 

Wat wij weten is niet wat wij verlangen;
daarom willen we enerzijds getroost worden voor wat we weten,
maar kunnen we ons anderzijds niet écht laten troosten.
Iedere troost is een leugen. ...

In fictie wordt de strijd geleverd tegen die ontgoocheling,
en telkens de nederlaag geleden. De wetenschap zoekt in kunst
niet de waarheid, maar troost, in de vorm van een kortstondige illusie.
...
Aan het slot van dit essay, ..., citeert ze Nietzsche:
'de waarheid is de leugen zonder dewelke  een bepaald soort dier
niet kan leven. ...
De dingen zijn niet wat ze zijn, en zelfs wijzelf hebben geen eigen identiteit.
Hoe zou wat dan ook door wie dan ook met zekerheid kunnen worden gekend?'


Uit 'Als je weg bent' - pag. 134 - Marja Pruis

 

 

Aristoteles kan het niet oplossen.
Voor mij.
Nietzsche al evenmin.

Ik schuif de deuren op het terras
wagenwijd open. Het vertrek wenkt.
Maar dit huis laat me niet gaan.

Ginder in de stad
vind je wat toeristen,
in de leegte van de straten.

Fluistert het in mijn lui oor.
Niet meer dan dat.
En een bank met wat passanten.


In mijn tuin
leeft een blauwe vlinderstruik.
Zo groot als een oude droom.

De wind koestert de bomen.
Een allenige merel schiet schetterend
uit de ongehaaste hagen.


Ik kan hier niet weg.


                                  °°°'U spreekt over waarheid als iets heiligs, alsof u het ene geloof
door het andere wilt vervangen. Sta me toe dat ik advocaat van de duivel
speel. Ik wil u vragen: waarom zo'n hartstocht, waarom zo'n eerbied voor de waarheid?'
...
'Het is niet de waarheid die heilig is, maar het zoeken naar iemands eigen waarheid!
Kan er iets heiliger bestaan dan zelfonderzoek?'

Uit 'Nietzsches tranen' - pag. 77 - Irvin D. Yalom

                                  ...

'Hoeveel leven heb ik gemist, vroeg hij zich af,
gewoon door niet te kijken? Of door te kijken maar niet te zien?
Gisteren had hij in zijn eentje een wandeling over het eiland Murano gemaakt en
na een uur had hij nog niets gezien, niets opgemerkt.
Er waren geen beelden van zijn retina naar zijn cortex overgebracht.'

Uit 'Nietzsches tranen' - pag. 8 - Irvin D. Yalom

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSQqbJPoSbw&index=4&a...

 
www.youtube.com
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Zaide, Act 1 : Zaide' aria "Ruhe Sanft, Mein Holdes Leben" Lucia Popp, soprano

326732

 

De commentaren zijn gesloten.