11-02-17

alleen of met twee

 

 

 

11-09-10

 

Achtergelaten.

Je leest wat er staat.
Een voltooid feit gedragen door een voltooid deelwoord.
De notariële akte. De kilte van een archief.
De notulen van het weten.

Niet meer dan een mededeling.
Hoewel 'deelwoord en mededeling', delen suggereert,
zijn ze niet bij machte om het te realiseren.
'Achtergelaten' is hier slechts een opslagplaats.

Het stof mag beginnen aan de valkuil van het vergeten.

 

Achter gelaten.

Het gebroken deelwoord. De visu.
De breuk, de scheiding.
'Gelaten' in zijn eenzame betekenis
van de aanvaarding. Bijna gelouterd.

Maar zeker nog niet hersteld
van de pijn.
Twee woorden in hun isolement.
Die door wit verbonden, uit hun feitelijkheid treden.

In de kleur van pijn, de scheiding veruitwendigen.

De optelsom van twee begrippen
die voor een derde betekenis ijveren.
'Achter' van achterna komen. Treuzelen.

De nodige afstand bewaart. Uit angst, onvree of een andere reden.


...


Interpunctie.

Leestekens zijn wegwijzers op de landkaart van de Taal.
Gidsen in de stad van het Woord.
En zoals mensen zijn ze verschillend.

De komma is een schuchtere dame. Vol schroom
verzoekt ze even te wachten. Naar adem te happen.
Te aarzelen. Te haperen.

En om te kijken naar de schoonheid van het voorgaande.
Of uit te kijken naar wat komt.
De haast te vertragen. Het ritme af te remmen.

Het punt is van een gans andere orde.
Is de politieman van dienst.
Beveelt eerder dan te pramen. Treedt hardhandig op.

Houdt van strakke structuren. Helderheid.
Kapt zinnen in delen. Met of zonder de hulp
van een werkwoord.

De krachtpatser die het einde bepaalt.

En dan zou ik nog kunnen uitweiden over die 'puntkomma'.
Dat archaïsch en overbodig teken.
Of nog veel erger: over dat ongebreidelde wit. (Zonder enig leesteken).

Stroom zonder bedding. Oeverloos en uitgelopen.

                              ***

 

 

PS.
Ik schreef deze tekst omdat ik, toen,  een opmerking kreeg over
de foute spelling van 'achter gelaten'.
Moet in één woord, volgens het boekje blijkbaar.

Vandaar... spelling en speling.

De commentaren zijn gesloten.