20-06-16

anima mea

 Die twee aspecten – de blik naar buiten én naar binnen – vormen één geheel. Denkers willen namelijk begrijpen hoe het komt dat mensen zich verbeelden dat ze het centrum van de schepping uitmaken. Welke andere dwalingen maakt de geest nog? Hoever gaat de neiging tot zelfbedrog? Welke innerlijke motieven bepalen het menselijk gedrag?

Nog vóór de Verlichting, keek Michel de Montaigne kritisch naar zichzelf. In zijn Essays stelt hij dat de mens een ‘verbazend ijdel, complex en veranderlijk wezen’ is. Hij wilde weten wie zijn ‘ik’ was, dat schommelde tussen melancholie en creativiteit. Het ‘zelf’ blijkt een vreemd continent, met moerassen en hellegaten.

In de achttiende eeuw maakte Jean-Jacques Rousseau van eerlijkheid en waarachtigheid het hoofdthema in zijn Bekentenissen. In dit autobiografische werk biecht hij onverschrokken zijn minder fraaie karaktertrekken op. Die drang naar zelfkennis en waarachtigheid versterkt de afkeer voor huichelarij.

De vraag naar wie ‘ik’ ben, vergroot dus de behoefte om mezelf nooit iets voor te liegen. Genadeloos in de eigen ziel kijken is sindsdien een rijk literair thema.

 

Uit: Kijk in de eigen ziel, niet in die van een ander.

 

 ***

De onvoltooid verleden tijd van gemis en verlangen

Jongetje kijkt naar buiten. En naar binnen. Tussen gisteren en morgen.

 ***

 KU Leuven-campagnes Corporate beeld: Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.     

           


Fons Sapientiae


Onze Alma Mater,
de "Almachtige (zogende) Moeder",
ziet het graag groots.

Rubensiaans
voedt zij onze gedachten.
Ons zuigend verlangen.

Terwijl de microcosmos van ons ego
buitenissige proporties aanneemt.
Met een middelpuntvliedende kracht

de andere overspoelt.
In deze tijden van het 'ik & mijn Selfie'.
Dagelijkse goden.

Op het Forum van de FB-gladiatoren. En de arena van Instagram.

 

 

 

Alma mater is Latijn voor voedende of zorgende moeder. Alma mater verwijst naar de universiteit of soms de school waar iemand zijn opleiding heeft gevolgd.

In het oude Rome werd de term Alma Mater gebruikt voor de moedergodin, in de Middeleeuwen verwees Alma Mater naar de Maagd Maria.

Wikipedia

 

 

 

 

 Foto van het net geplukt.

De commentaren zijn gesloten.