05-02-16

Hoe Cupido een courtisane wordt

 

Schrijfsters Katrijn Van Bouwel, Lize Spit, Saskia De Coster en Nele Reymen
scharen zich achter het initiatief 'Ik heb nog iets voor u'.
Dat is een webshop waar je een al dan niet gepersonaliseerde liefdesbrief kunt kopen
voor je partner.

'Sommige mensen kunnen hun gevoelens niet goed verwoorden. Wij kunnen hen helpen'
Nele Reymen, schrijfster.

In De Morgen - 5 februari 2016

...

 

Edelmoedigheid tegen betaling.

Niet dat ik iets tegen 'het oudste beroep' ter wereld heb.
Ach, neen, de lichte meisjes hijgen hun zuur verdiende centen samen
in het zweet hun aanschijns en andere volatiele plekken.

Maar dat schrijvers zich zo verlagen tot geldgewin
op de kap van het meest frêle en intieme gevoel: verliefdheid,
dat kan ik niet vatten.

In 14-18, waren soldaten bereid om voor hun analfabete vrienden aan het front,
de brieven van hun geliefde voor te lezen. Of te schrijven.
Dat kon niet anders. Zij waren niet meer dan vertalers.

En het was van levensbelang.

Maar liever zou ik zwijgen dan één letter te betalen
aan deze lichtekooien van de literatuur.

 

 

PS.
Hoe moet je je als geliefde voelen
wanneer je zo'n keurig geschreven epistel ontvangt?
En beseffen dat het niet van jouw Dinska Bronska komt.

Is het zo iets als een 'orgasme' faken?

Nog liever een ledige doos met een mooi strikje eromheen. Of een vol leeg blad.

 

 270214

 

De commentaren zijn gesloten.