21-02-13

De onvoltooide tijd


 


Hou zou ik me noemen binnen de ruimte van het alphabet? Een literaire spurter?
Want impulsief. En kort van adem. Daarom ook mijn bruuske vormgeving. Meer woorden dan zinnen. Gekapt stro, zullen sommigen dat noemen. Anderen breng ik dan weer in verwarring.
Ze menen strofen te lezen van een gedicht. Ik heb het altijd anders gezien. Voel me te min voor de titulatuur van dichter.

'Bent u ook dichter?', vroeg me ooit een dame. Ook, was het belangrijkste woord in deze vraagstelling. Het maakte immers duidelijk wie zij was.
Neen, uit respect voor de taal, tracht ik ieder woord in z'n waarde te laten.
'Dichter' op internet, is zoals 'vriend' op Facebook. Gespeend van z'n betekenis. Ontwaard. Ontaard. De devaluatie van het alphabet.

Zopas de twijgen van de acacia geknipt. Tot een droeve pagekop. Doet me denken aan een zieke dame met sluier op haar hoofd. De tristesse van een boom. En ik ben de schuldige snoeier. Onder druk van mijn groen geweten. En de buren. Ordnung muss sein.
Mijn uithuizige buurman kwam even praten. J. is niet van het type 'goed weer en alles ok'? Neen, je kan meteen naar de essentie. Het leven, de filosofie en Patricia de Martelaere. Hij kreeg er nog les van. En één stap verder, met verdoken woorden: zijn geheim leven.

Hij wringt zich nu al jaren in bochten  van ontwijking en ontduiking. De maskerade van een minnaar.  En het komen en gaan van zijn Italiaanse vrouw. En dezelfde aansluitende bewegingen van z'n minnares (meervoud, vroeger toch). Ik haalde m'n beste codetaal boven om hem diets te maken dat ik iedereen respecteer. In doen en laten. Ook een buur.

Tenslotte ben ik Goddevader' niet. En al evenmin een pannellid van de Rechtvaardige Rechters. Hij begreep me. Ontcijferde mij moeiteloos. Zonder 'de waarheid' te ontbloten.
Maar hij dekte zich grammaticaal meteen in. Hij verbeterde de tegenwoordige tijd 'is' tot de verleden tijd 'was'. Geweest, sprak hij niet uit. Onvoltooid blijft dus nog open.

Tja, van een man met zoveel diploma's mag je dat verwachten.

 

 

 158999

De commentaren zijn gesloten.